Nationaal Meldkamersysteem

Samen wendbaar, Samen veiliger

De nieuwe meldkamer

Een nieuw en toekomstbestendig meldkamersysteem

De meldkamer is een onmisbare schakel voor mensen in nood. Om mensen te kunnen blijven helpen, is een nieuw toekomstbestendig meldkamersysteem van groot belang. Het veranderen van meldkamersysteem brengt de nodige uitdagingen met zich mee!

Waarom een nieuw systeem?
De vraag naar een nieuw meldkamersysteem wordt gestimuleerd door diverse ontwikkelingen.

Aan de ene kant de ontwikkeling in de maatschappij:

 • Melden via allerlei kanalen social media, e-mail, WhatsApp en traditioneel de telefoon
 • Hogere verwachtingen van het publiek, zoals het delen van filmpjes en het automatisch herkennen van melder & locatie
 • Nieuwe wetgeving

Aan de andere kant de ontwikkeling in technologie:

 • Het huidige systeem is sterk verouderd
 • De mogelijkheden van web- en cloud-technologie
 • Nieuwe standaarden voor openbare veiligheid als NextGeneration 112, MCX en Common Alerting Protocol

Een uitdaging?

De centralist krijgt te maken met een veranderende rol.

 • Er komen meer soorten meldingen binnen, zoals chat en video berichten.
 • Vanwege de landelijke samenwerking vindt er meer interactie met andere regio’s en disciplines plaats.
 • Betere ondersteuning vanuit het systeem betekent ook meer mogelijkheden voor die de centralist moet beheersen.


Hoe kan je een nieuw meldkamersysteem introduceren, terwijl de huidige dienstverlening 24/7 doorgaat? Onderbreking van de meldkamer is onacceptabel!

“CGI, Hexagon en Frequentis kunnen de meldkamer helpen haar rol te continueren en tegelijkertijd de meldkamer te innoveren en toekomstklaar te maken”

MEET THE PARTNERS

De oplossing!

De oplossing!

CGI, Hexagon en Frequentis beschikken over een compleet dekkend aanbod van diensten, producten en competenties, waarmee de uitdagingen van de meldkamer gecontroleerd, planmatig en toekomstgericht kunnen worden opgelost.

Wij bieden een meldkamersysteem voor (nood)oproep aanname en incident afhandeling door middel van web technologie met een uiterst productieve en gebruiksvriendelijke interface. Door deze web implementatie, kan de meldkamer haar capaciteit snel uitbreiden buiten de primaire meldkamer locatie bijvoorbeeld tijdens onvoorziene uitval of in bijzondere situaties zoals nu met het Corona virus. Zo kan ze haar operationele continuïteit eenvoudig waarborgen tegen lagere beheerskosten.

Ons meldkamersysteem biedt geïntegreerde 112 en radiodiensten. Bovendien voorziet het in generieke koppelingen met Burgernet, NL-Alert, BART! en andere systemen.

Wij hebben een planmatige en gecontroleerde aanpak voor:

 • De procesherinrichting
 • Het implementeren van de hardware/software systemen en koppelingen
 • De gecontroleerde overgang van huidig naar nieuwe systemen
 • De training en begeleiding van Meldkamer personeel en hulpdiensten
 • Het IT-beheer en de doorontwikkeling

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) realiseert, implementeert en beheert het Nieuwe Meldkamer Systeem (NMS). LMS zal een EU-Tender proces starten op basis waarvan zij een keuze uit één van de marktpartijen zal maken. CGI, Hexagon en Frequentis vormen samen één van de aanbiedende marktpartijen. Deze website is bedoeld om onze ideeën met betrekking tot een Nationaal Meldkamersysteem te communiceren.

MEET THE PARTNERS

Voor jou!

Een nieuw meldkamersysteem moet rekening houden met alle partijen die betrokken zijn bij het maken en verwerken van (nood)meldingen. Het systeem heeft invloed op: De Centralist, de Hulpverlener, de Burger en de Overheid. CGI, Hexagon en Frequentis hebben veel ervaring met deze partijen en kunnen LMS helpen bij het omschakelen naar een nieuw meldkamersysteem.

Lees ons blog

Nieuws over het Nationaal Meldkamersysteem en de Landelijke Meldkamer Samenwerking
Nieuws

Wijzigingswet meldkamers op 1 juli 2020 in werking

De wijzigingswet meldkamers is sinds 1 juli jongstleden in werking getreden. Doel van deze wet is een betere (efficientere en effectievere) werking van de meldkamers mogelijk te maken. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ziet dit als een historische mijlpaal.

Lees verder »