Lees het laatste nieuws hieronder in ons

Blog

Nieuws over het Nationaal Meldkamersysteem en de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Wijzigingswet meldkamers op 1 juli 2020 in werking

De wijzigingswet meldkamers is sinds 1 juli jongstleden in werking getreden. Doel van deze wet is een betere (efficientere en effectievere) werking van de meldkamers mogelijk te maken. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ziet dit als een historische mijlpaal.