Wijzigingswet meldkamers op 1 juli 2020 in werking

De wijzigingswet meldkamers is sinds 1 juli jongstleden in werking getreden. Doel van deze wet is een betere (efficientere en effectievere) werking van de meldkamers mogelijk te maken. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ziet dit als een historische mijlpaal.

De wijzigingswet meldkamers is sinds 1 juli jongstleden in werking getreden. Doel van deze wet is een betere (efficientere en effectievere) werking van de meldkamers mogelijk te maken. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ziet dit als een historische mijlpaal.

De wet vormt de bekrachtiging van het verbeterd van de meldkamer zoals in het regeerakkoord van 2010 werd overeengekomen. Binnen de wijzigingswet worden de volgende zaken geregeld:

  • Het onderbrengen van het beheer van de meldkamers bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking
  • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie door de hulpdiensten
  • De mogelijkheid voor meldkamers om indien noodzakelijk of gewenst elkaars werkzaamheden over te nemen
  • De inrichting van 10 meldkamers ingericht
  • Het creëren van de governance-structuur


Lees het bericht
op de website van de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Lees hier

Meer berichten